Hakaret vari sözler eşliğinde çiftleşmelerinin sebebi hardcore sevip birbirlerini küfür yoluyla gaza getirmeleriydi. Kendilerine ağır ithamlardan bulunup sinir küpüne dönerek daha çılgın şekilde çakışma şekli yaratıp bedenlerine daha fazla eziyet edebilecek duruma gelebiliyorlardı.
Kategori: Grup